Hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe cho học sinh

Với phương châm đào tạo giáo dục toàn diện từ giáo dục tư duy đạo đức đến thể chất. Nhà trường luôn tạo các sân chơi, hội thi thể dục thể thao để giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, học cách làm việc nhóm, chơi công bằng.

Đánh giá

Trả lời