Học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Riêng học sinh lớp 12 học từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

bảng học phí

2 buổi
2,250,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
3,850,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
5,900,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
7,100,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,400,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
4,000,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
6,200,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
7,500,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,550,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
4,150,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
6,500,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
7,900,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,700,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
4,300,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
6,800,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
8,300,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,800,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
4,400,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
6,900,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
8,400,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
3,000,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
4,650,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
7,200,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
8,800,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
3,400,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
5,100,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
7,700,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
9,400,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường

bảng chi phí đồng phục

  • Áo nam: 140.000đ/cái
  • Áo nữ: 130.000đ/cái
  • Quần tây nam: 180.000đ/cái
  • Váy nữ: 160.000đ/cái
  • Áo thể dục nam – nữ: 100.000đ/cái
  • Quần thể dục nam – nữ: 100.000đ/cái
  • Áo dài: tự may theo mẫu của trường
  • Giày đồng phục:tự mua theo mẫu của trường