Tổ chức xét Tốt nghiệp THCS năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, ngày 17/5/2024, tại Trường THCS-THPT Trần Cao Vân đã tổ chức xét Tốt nghiệp Trung học Cơ sở cho học sinh khối 9. Kết quả có 210 học sinh khối 9 đủ điều kiện Tốt nghiệp Trung học Cơ sở.


Nội dung chính của buổi làm việc:
– Kiểm tra sự hợp lệ, chính xác các hồ sơ của 210 học sinh dự xét TN THCS
– Xét tốt nghiệp THCS
Kết quả: có 210 học sinh được công nhận Tốt nghiệp THCS.

Đánh giá