hội đồng sư phạm nhà trường

BAN CỐ VẤN NHÀ TRƯỜNG  
1 TS. NGUYỄN ĐỨC NGHĨA
(Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh)
2 TS. NGUYỄN VIẾT ĐÔNG
(Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM)
BAN GIÁM HIỆU  
1 THS. HUỲNH KIM TUẤN HIỆU TRƯỞNG
2 THS. PHẠM VĂN THẢO HIỆU PHÓ
STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN
1 TRẦN NHẬT PHI PHI Văn – Tổ trưởng
2 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Văn
3 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN Văn
4 THÁI HỒNG KHANG Văn
5 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG Văn
6 NGÔ THỊ HOA Văn
7 NGUYỄN THỊ THANH HÀ Văn
8 NGUYỄN THỊ CHIÊM Văn
9 ĐỒNG VĂN ĐẸP Văn
10 VÕ THỊ HÀ Văn
11 PHẠM VĂN LÂM Văn
12 NGUYỄN THỊ DUY THANH Văn
13 NGUYỄN THỊ THU VÂN Văn
14 HÀ VĂN VỤ Văn
15 HUỲNH THỊ MAI Văn
16 NGUYỄN THỊ HỒNG XUYẾN Văn
17 HOÀNG THỊ PHƯƠNG Văn
18 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Văn
19 VÕ NGỌC PHƯỢNG Văn
20 ĐỖ MINH HOÀI Văn
21 NGUYỄN THỊ THANH TÙNG Văn
22 LÊ THỊ TUYẾT ANH Văn
23 NGUYỄN THỊ THANH VÂN Văn
24 PHAN THỊ THANH Văn
25 NGUYỄN THỊ HUYỀN Văn
26 NGUYỄN HỒNG CHÂU Văn
27 BÙI THỊ KIM NGA Văn
28 VŨ THỊ KHÁNH LY Văn
29 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN Văn
30 NGÔ QUỐC TRUNG Văn
31 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG Văn
32 VŨ THỊ MINH TRANG Văn
33 HUỲNH VĂN VẸN Toán – Tổ trưởng
34 VĂN CÔNG TÀI Toán
35 CHÂU VĂN AN Toán
36 DƯƠNG QUỐC THÁI Toán
37 NGUYỄN THANH NHÀN Toán
38 NGUYỄN TƯỜNG ÂN Toán
39 CAO XUÂN TRUNG Toán
40 BÙI DŨNG TRUNG Toán
41 NGUYỄN HẢI BẰNG Toán
42 LÊ VĂN HÙNG Toán
43 NGUYỄN ĐỨC HIỀN Toán
44 HẦU VĂN LỄ Toán
45 NGUYỄN VIẾT QUANG Toán
46 PHAN DIỆU PHƯƠNG THẢO Toán
47 TRỊNH THỊ THANH TÂM Toán
48 THÀNH CÔNG ĐIỆN Toán
49 PHẠM NGỌC MINH NHẬT Toán
50 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Toán
51 NGUYỄN TIẾN HÀ Toán
52 VÕ VĂN TRƯỜNG Toán
53 HỒ THỊ THỤC UYÊN Toán
54 NGUYỄN VĂN TIN Toán
55 NGUYỄN ĐỨC NAM Toán
56 LÊ VĂN ĐOÀN Toán
57 NGUYỄN THỊ LÝ Toán
58 TRẦN HỮU MI Toán
59 CAO THỊ THANH HƯƠNG Toán
60 ĐẶNG LÊ XUÂN ÁNH NGUYỆT Toán
61 HÀ PHƯƠNG TIẾN Toán
62 PHẠM NGỌC QUÂN Toán
63 PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG Toán
64 TRẦN QUỐC TUẤN Toán
65 NGUYỄN TRỌNG THANH Toán
66 NGUYỄN MINH TIẾN Toán
67 PHAN DUY THÀNH Toán
68 BÙI SỸ KHANH Toán
69 KPẮ DÀNH Toán
70 PHẠM THỊ LIÊN Toán
71 ĐOÀN VĂN LƯỢNG Lý – Tổ trưởng
72 NGUYỄN LÊ HƯNG
73 CHÂU RÍT
74 VÕ THỊ HOÀNG OANH
75 TRIỆU HỒNG CẨM
76 TRỊNH VĂN BÌNH
77 HUỲNH ANH TẤN
78 NGUYỄN VĂN ĐÔNG
79 BÙI XUÂN HẢI
80 NGUYỄN THỊ GIÁNG TIÊN
81 NGUYỄN VĂN THỌ
82 PHAN THỊ NHUẬN
83 ĐINH THỊ HỒNG VÂN
84 PHẠM VƯƠNG VÂN
85 LƯU ĐỨC BẰNG
86 NGUYỄN QUỐC DUẨN
87 ĐẶNG THỊ KIẾN TRÚC
88 NGUYỄN THỊ QUYÊN
89 LÊ THỊ PHƯƠNG HIỀN
90 ĐÀO THỊ KIM HƯƠNG
91 NGUYỄN HOÀNG TIÊN
92 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
93 TRẦN VIẾT ĐỨC
94 NGUYỄN VĂN HẢI Hoá – Tổ trưởng
95 NGUYỄN TUYÊN HÀ Hoá
96 LÊ THỊ KIM VĂN Hoá
97 NGUYỄN HỒ QUYÊN Hoá
98 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA Hoá
99 TRẦN TÁNH Hoá
100 TẠ DUY QUỲNH Hoá
101 TRỊNH THANH PHƯƠNG Hoá
102 VŨ ĐÌNH CHIẾN Hoá
103 LÊ THỊ NGỌC THƯ Hoá
104 LÊ MINH QUỐC Hoá
105 TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Hoá
106 PHAN THỊ THÙY DUNG Hoá
107 LÊ THỊ HẠNH DUNG Hoá
108 LÊ THỊ HẠNH DUNG Hoá
109 PHẠM THỊ KIM CHIÊU Hoá
110 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Hoá
111 NGUYỄN THIÊN LOAN Anh – Tổ trưởng
112 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Anh
113 PHẠM THỊ THU THẢO Anh
114 HOÀNG XUÂN CƯƠNG Anh
115 PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN Anh
116 HOÀNG HIỀN TRANG Anh
117 NGUYỄN THỊ HIỀN Anh
118 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Anh
119 PHẠM VĂN DUYỆT Anh
120 PHẠM NGUYỄN TRIỆU VÂN Anh
121 TRẦN XUÂN NGỌC BÁCH Anh
122 PHẠM TẤN HOÀNG Anh
123 ĐỖ THỊ THANH BÌNH Anh
124 NGUYỄN THỊ HỒNG THU Anh
125 TRẦN DUY PHƯƠNG Anh
126 NGUYỄN THỊ PHI ĐIỂU Anh
127 NGUYỄN LÂM HOÀNG PHI ÁI Anh
128 VÕ THỊ THU TÂM Anh
129 NGUYỄN THỊ THANH LAN Anh
130 VÕ THỊ THÚY OANH Anh
131 VÕ THỊ QUỲNH TRANG Anh
132 MAI LAN HƯƠNG Anh
133 TRẦN QUANG LIÊU QUỲNH THƯ Anh
134 NGUYỄN VĂN TOÀN Anh
135 VÕ THỊ BÍCH LIÊN Anh
136 TRẦN THỊ PHƯƠNG KHANH Anh
137 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Anh
138 HOÀNG THỊ HƯƠNG NGUYÊN Anh
139 ĐỖ THỦ BA NHẪN Anh
140 TRẦN THỊ KIM THUÝ Anh
141 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Anh
142 LÊ THỊ GIANG Anh
143 HUỲNH DIỆP TÂN Tin học – Tổ trưởng
144 TRẦN BẢO QUÂN Tin học
145 NGUYỄN THỊ DUYỀN Tin học
146 TRẦN TRUNG HIẾU Tin học
147 MAI ĐỖ THÚY UYỂN Tin học
148 TRẦN XUÂN BÍCH ANH Tin học
149 PHẠM DUY PHƯỢNG CHI Tin học
150 VÕ VĂN BÌNH Tin học
151 ĐỖ TÙNG CHI Tin học
152 BIỆN HÙNG VỸ GDQP – Tổ Trưởng
153 NGUYỄN THANH TUYÊN Thể dục
154 TRẦN TRỌNG ĐỨC Thể dục
155 PHẠM THANH DỰ Thể dục
156 TRẦN DUY TÂM Thể dục
157 PHẠM LÊ NHỰT MINH Thể dục
158 PHẠM VIẾT SANG Thể dục
159 TRẦN NGỌC ĐẠO GDQP
160 TRẦN THỊ THƯ GDQP
161 TRƯƠNG THỊ HẰNG GDQP
162 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Sử – Tổ trưởng
163 ĐỖ THỊ THANH TOÀN Sử
164 PHẠM CÔNG DUY Sử
165 PHAN THỊ KIM OANH Sử
166 NGUYỄN THỊ NHỊ Sử
167 NGUYỄN THỊ HIÊN Sử
168 TRẦN THỊ HUYỀN Sử
169 NGUYỄN TIẾN ANH Sử
170 NGUYỄN THỊ VÂN Sử
171 PHẠM THỊ THU NGUYỆT Sử
172 TRỊNH VŨ MỸ Sử
173 NGÔ THỊ ÁNH TUYẾT Sử
174 LÊ QUÝ QUỲNH Sử
175 HỒ THỊ XEM Sử
176 MAI THỊ LAN HƯƠNG Sử
177 NGÔ THỊ TƯỜNG LOAN Sinh – Tổ trưởng
178 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Sinh
179 TẠ XUÂN ĐÀO Sinh
180 CHUNG THỊ PHƯƠNG THỦY Sinh
181 NGUYỄN MINH AN Sinh
182 ĐÀO THỊ THỦY Sinh
183 BÙI THÁI QUANG Sinh
184 HUỲNH THANH KHOA Sinh
185 NGUYỄN THU THƯƠNG Sinh
186 NGUYỄN THÀNH CÔNG Sinh
187 NGUYỄN HIẾU Sinh
188 LÊ THỊ LAN HỒNG C. Nghệ
189 PHẠM NGỌC LÂN C. Nghệ
190 BÀNH QUANG THI C. Nghệ
191 ĐỖ THỊ ĐÀO C. Nghệ
192 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC C. Nghệ
193 PHẠM VĂN TỈNH C. Nghệ
194 THÁI THỊ TUYẾT MƠ C. Nghệ
195 LÊ VĂN PHƯỚC C. Nghệ
196 HOÀNG ĐÌNH CƯƠNG GDCD – Tổ trưởng
197 NGUYỄN THỊ HÀ GDCD
198 ƯNG HỒ NGỌC HIỀN GDCD
199 DƯƠNG THỊ OANH GDCD
200 BÙI VĂN NGỌC GDCD
201 DƯƠNG THÁI HUYỀN NGA GDCD
202 NGUYỄN THỊ DINH GDCD
203 NGÔ CÔNG BÌNH GDCD
204 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH (G) GDCD
205 HOÀNG THỊ HẢI YẾN Địa – Tổ trưởng
206 DƯƠNG QUANG PHÚ Địa
207 TRẦN NHƯ QUANG TÍN Địa
208 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Địa
209 BÙI VŨ THANH NHẬT Địa
210 LƯƠNG THỊ VINH Địa
211 ĐINH TIẾN HÒA Địa
212 VÕ THỊ KIM LAI Địa
213 LÊ THỊ LỆ Địa
214 HÀ LÝ THỊ HƯƠNG Địa
215 LƯU THỊ NGỌC BÍCH Địa
216 LÊ THỊ THÙY Địa
217 NGUYỄN THỊ HOÀNG LÝ Địa
218 CÁC BỘ MÔN KHÁC  
219 DƯƠNG QUỐC PHONG Nghề PT
220 NGUYỄN THANH NAM Nghề PT
221 NGUYỄN VĂN KHANH Nghề PT
222 TRẦN THANH HIỆP Nghề PT
223 NGUYỄN MẠNH CƯƠNG Nghề PT
224 ĐẶNG QUỐC HƯNG Mỹ thuật
225 LÊ VĂN LIÊU Âm nhạc