PHÂN BAN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện dổi mới chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường THCS-THPT Trần Cao Vân xây dựng phân ban cho học sinh lớp 10 và các định hướng phân ban, chọn ngành theo chương trình hiện hành.

    

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *