Có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, ngày 06/4 HUFI bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022. HUFI nhận hồ sơ xét tuyển hình thức kết quả thi đánh giá năng lực từ 06/4 đến 20/4 với mức điểm dự kiến trúng tuyển là 650 điểm cho các ngành như Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Marketing và 600 điểm cho các ngành còn lại.
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'HUFI UNIVERSITY LHỌC GOND Clann CÓ KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, NGÀY 06/4 HUFI BẮT ĐẦU NHẬN HỒ sơ XÉT TUYỂN https://ts.hufi.edu.vn (028) 6270 6275 096 205 1080 /TuyensinhHUFI'
Đánh giá

Trả lời