Sử 10_ Bài 8: Văn minh thời phục hưng( tư liệu)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EpTQxg0fla5Or_JbLvREz8MB-lNQjEnEWRNluE0eHVBIgg?e=Nzuiy5

Sử 12- Tư liệu bài 6

https://drive.google.com/file/d/1HJElW8NM6CBMJrUyOC_C-pa-b9mg6OdM/view?usp=drive_link

Sinh 12_ Bài 36

https://drive.google.com/file/d/19OF2Q8T6dy6yFIAlENuVC69aKY3Ohi3t/view?usp=drive_linkSinh 12_ Bài 36

CHUYỀN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TUÝ

Ngày 30/10/2023, Trường THCS-THPT Trần Cao Vân tổ chức chuyên đề “Tuyên truyền phòng chống...

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 VÀ ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 VÀ ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 đồng loạt tại 5 cơ sở của trường! Một...

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2023 – 2024

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2023 – 2024 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG...

Danh sách trường cấp 3 tại TP.HCM Tìm hiểu các trường tốt nhất cho học sinh

Việc lựa chọn trường cấp 3 là một quyết định quan trọng đối với học...

Tổng hợp 5 tiêu chí đánh giá trường chất lượng cao

Dựa trên tiêu chuẩn đánh giá trường chất lượng cao, ta có 5 tiêu chí...