THỜI GIAN NHẬP TRƯỜNG SAU NGHỈ TẾT

Căn cứ vào Công văn số 546/UBND-VX về việc cho phép Học sinh quay lại trường học tập từ ngày 01/03/2020 của UBND Tp HCM. Nhà trường điều thông báo lịch nhập trường cụ thể như sau:US: Chiến dịch back-to-school 2020 giảm 50% so với năm ngoái

1. Lịch học dự kiến sẽ bắt đầu từ thứ 2 ngày 01/3/2021.

2. HS Nội trú sẽ nhập trú từ 14:00 – 18:00 Chủ nhật ngày 28/02/2021;

3. HS Hai buổi, Bán trú, Bán Nội trú đi học bình thường vào lúc 6:30 Thứ Hai ngày 01/03/2021;

Mọi thông tin về thời gian nhập học, Thời khoá biểu Nhà trường sẽ cập nhật trên trang Web và FanPage của trường. Kính nhờ Quý Phụ huynh và các em Hs chú ý theo dõi thông tin để đảm bảo thời gian đi học theo thông báo của Nhà trường! Trân trọng!!!

Đánh giá

Trả lời