CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

1. KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HK I

Kh1 1 1

Kh2 1 1

Kh3 1 1

Kh4 1 1

2. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Ra De 1 1

3. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN IN SAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

In De 1 1

4. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I

Coi Kt 1 1

5. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

Cham Kt 1 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *