CHUYỀN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TUÝ

Ngày 30/10/2023, Trường THCS-THPT Trần Cao Vân tổ chức chuyên đề “Tuyên truyền phòng chống...

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 VÀ ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 VÀ ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 đồng loạt tại 5 cơ sở của trường! Một...

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2023 – 2024

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2023 – 2024 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

New_Kế hoạch KTra HK2 THCS- Tân Phú KH KT HKII CẤP THPT...

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM NỘI TRÚ NĂM HỌC 2022 – 2023

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM NỘI TRÚ NĂM HỌC 2022 – 2023 THÔNG BÁO...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

Kế hoạch Kiểm tra học kỳ I – Khối THPT: KH KTRA HKI THPT Kế...

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023 THÔNG...

PHÂN BAN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện dổi mới chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của...