Ban lãnh đạo

Trường THPT Trần Cao Vân là trường với mô hình học tập Nội trú - Bán trú - Hai buổi. Để tạo điều kiện cho học sinh giao lưu với nhau, học tập các kiến thức từ các hoạt động thực tiễn, trường đã và đang tạo nhiều sân chơi bổ ích nhằm giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho học sinh.

CỐ VẤN HỌC TẬP

1. TS. NGUYỄN ĐỨC NGHĨA (Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh)

2. TS. NGUYỄN VIẾT ĐÔNG (Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh)

BAN GIÁM HIỆU

1. HIỆU TRƯỞNG: ThS.  HUỲNH KIM TUẤN

2. HIỆU PHÓ: THẦY LÊ QUANG NGHỊ

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

1. TỔ TOÁN - TIN HỌC              : CÔ VŨ THỊ HOA

2. TỔ NGỮ VĂN                         : CÔ TRẦN NHẬT PHI PHI

3. TỔ  LÝ                                     : THẦY TRIỆU HỒNG CẨM

4. TỔ HÓA                                   : THẦY TRẦN THIẾU LƯỢNG

5. TỔ SINH - CÔNG NGHỆ         : CÔ NGÔ THỊ TƯỜNG LOAN

6. TỔ ANH                                   : CÔ NGUYỄN THIÊN LOAN

7. TỔ SỬ - GDCD                       : CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

8. TỔ ĐỊA                                     : THẦY NGUYỄN CHUNG TÚ

9. TỔ TD - QPAN                         : THẦY TRƯƠNG ĐÌNH NGÂN

Quảng cáo