Nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017.

Thứ Sáu, 03/11/2017 09:24 SA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO V/v: PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2017

Nhà trường phát bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh tốt nghiệp khóa thi ngày 22/6/2017. Thời gian: từ ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Liên hệ phòng Giáo vụ vào các ngày làm việc trong tuần (trừ chiều thứ Sáu và chiều thứ Bảy).

Lưu ý:

Các em mang theo CMND khi nhận bằng và đóng 10.000đ tiền phôi bằng.

Nếu Phụ huynh nhận thay thì phải mang theo:

CMND của Phụ huynh.

Sổ hộ khẩu có tên Phụ huynh và học sinh.

 

                        Tân Phú, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

                                                                                                                      PHÒNG GIÁO VỤ

 

Các bài đã đăng

Quảng cáo