Nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017.

Thứ Sáu, 03/11/2017 09:24 SA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO V/v: PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2017

Nhà trường phát bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh tốt nghiệp khóa thi ngày 22/6/2017. Thời gian: từ ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Liên hệ phòng Giáo vụ vào các ngày làm việc trong tuần (trừ chiều thứ Sáu và chiều thứ Bảy).

Lưu ý:

Các em mang theo CMND khi nhận bằng và đóng 10.000đ tiền phôi bằng.

Nếu Phụ huynh nhận thay thì phải mang theo:

CMND của Phụ huynh.

Sổ hộ khẩu có tên Phụ huynh và học sinh.

 

                        Tân Phú, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

                                                                                                                      PHÒNG GIÁO VỤ

 

Các bài đã đăng