công thức Vật lý 12

Thứ Năm, 02/05/2019 11:43 SA

công thức Vật lý 12 gồm 4 phần:

1. Dao động cơ học và sóng cơ học

+ Dao động điều hòa

+ Con lắc lò xo

+ Con lắc đơn

+ Tổng hợp dao động

+ Sóng cơ học

2. Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ

+ Dòng điện xoay chiều

+ Dao động và sóng điện từ

3. Tính chất sóng của ánh sáng và lượng tử ánh sáng

4. Vật lý hạt nhân